Transientbeskyttelse

​Transientbeskyttelse er en komponent som monteres i bygningens el-tavle, dets formål er at beskytte de tilsluttet brugsgenstande for kortvarige overspændninger på ned til 1 millisekund, og idag har vi mange dyre ting med følsom elektronik, såsom vaskemaskiner, komfur, opvasker, computere, dataudstyr og varmepumper mm.

I takt med der bliver flere og flere solcelle anlæg er risikoen for overspændning steget markant. De mange små anlæg, kan i nogle tilfælde lukke høje spændinger ud på elnettet for at komme af med strømmen.

Andre faktorer kan være koblinger eller lynnedslag i elnettet alt sammen udgøre dette en risiko for at ødelægge elektronikken.

For en forholdsvis lille investering kan du beskytte din installation mod dette. Kontakt os for nærmere information om hvordan vi kan beskytte din installation.​

Hvad forstås ved en transient?
​En transient er en kortvarig stigning i den spænding der findes i installationen.

Hvordan virker transientbeskyttelsen?
Transientbeskyttelsen indeholder varistorer, som først træder i funktion, når spændingen er over 250 volt. Transientsikringen skal tilsluttes en jordforbindelse der er meget effektiv, så transienten ledes direkte til jorden, og dermed Ikke ind i det udstyr, der ønskes beskyttes.